El. dienynas Tvarkaraščiai Priėmimas
Versija neįgaliesiems
Išvykstantiems į užsienį

Informacija dėl tėvų išvykimo į užsienį

Jeigu ruošiatės išvykti iš Lietuvos arba jau esate laikinai išvykę, pasirūpinkite, kad Jūsų vaikas, likęs Lietuvoje, turėtų įstatyminį atstovą (notaro įgaliojimas nesuteikia fiziniam asmeniui įstatyminio atstovo teisių). Tik tokiu atveju Lietuvoje likęs vaikas gaus visą būtiną pagalbą nelaimės atveju, prireikus pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą.

LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 3 str. teigia, kad teisėti vaiko atstovai yra tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus interesus (Žin. 2006-06-28, Nr. 72-2688).

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas “Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2007-06-02, Nr. 61-2360) numato vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą tėvų prašymu (IV skirsnis, 25 punktas). Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų laikino išvykimo iš LR laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui turi kreiptis į Vaiko teisių apsaugos tarnybą pagal tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą (Klaipėdoje I. Kanto g. 11, tel. (8-46) 41 24 07, 42 19 85, el p. vtat@klaipeda.lt).

Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui privalo pateikti:


 1. rašytinį prašymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju), kuriam tėvai patiki laikinai prižiūrėti savo vaiką;

 2. vaiko gimimo liudijimo kopiją;

 3. tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybės kortelės kopiją ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 4. siūlomo fizinio asmens Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimą;

 5. siūlomo fizinio asmens gyvenamosios vietos seniūnijos (savivaldybės) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;

 6. pažymą apie siūlomo fizinio asmens šeimos sudėtį;

 7. kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.


Be to, Jums išvykstant rekomenduojame:

 • Pateikti mokyklai vardą, pavardę, adresą, tel. numerį to asmens, su kuriuo lieka vaikas;

 • Klasės auklėtojai palikti savo kontaktinius duomenis užsienyje (bent tel. numerį);

 • Prieš išvykdami supažindinkite klasės auklėtoją ir asmenį, kuris prižiūrės vaiką;

 • Asmeniui, su kuriuo paliekate vaiką, užrašykite klasės auklėtojos, socialinės pedagogės, mokyklos sekretorės tel. numerius;

 • Asmeniui, prižiūrinčiam vaiką, nurašykite vaiko pamokų tvarkaraštį, pamokų, būrelių ir kitų užsiėmimų lankymo grafiką, patikrinkite ar vaikas su savimi į naują gyvenamą vietą pasiėmė visus būtiniausius daiktus, mokyklines priemones;

 • Su asmeniu, liekančiu prižiūrėti vaiką, aptarkite pagrindinius savo vaiko auklėjimo principus, pasakykite konkrečiai ko Jūs nenorėtumėte, kad vaikas darytų ir ką jis turi būtinai atlikti (dienos rėžimas, draugų lankymas, grįžimas namo, namų darbų ruoša, kišenpinigiai, kompiuteriniai žaidimai, maistas, kita);

 • Išvykos metu nepamirškite paskambinti klasės auklėtojai ir pasidomėti kaip sekasi Jūsų vaikui;

 • NEPAMIRŠKITE BENDRAUTI SU VAIKU!!!


Atnaujinta: 2017-01-04 17:49:11

SVARBU
Žiemos atostogos nuo 2018-02-16 iki 2018-02-25.
Į mokyklą grįžtame 2018-02-26.

Pamokų laikas
 1. 8.00–8.45
 2. 8.55–9.40
 3. 9.50–10.35
 4. 10.55–11.40
 5. 12.00–12.45
 6. 12.55–13.40
 7. 13.50–14.35
 8. 14.45–15.30
 9. 15.40–16.25

Projektai, kuriuose dalyvaujame

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuose „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja „Erasmus+“ projekte „Eco worl - our future“

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja
Erasmus+“ KA1 mobilumo projekte
„Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“

Priėmimas į gimnaziją

Artimiausi renginiai

Nacionalinis diktantas

kovo 02 d. 11:00 - 12:00

Nacionalinis diktantas. 203 kab....

Antikos kultūros konkursas „Veni. Vidi. Vici“

kovo 04 d. 14:00 - 16:00

Klaipėdos miesto ir regiono gimnazijų mokinių antikos kultūros konkursas „Veni. Vidi. Vici“ „Žemynos“ gimnazijos aktų salėje....

Rodyti visus

Buvę mokiniai apie gimnaziją
...
Pirma mintis, šovusi išgirdus žodį „mokykla“, yra draugai, mano nuostabioji auklėtoja, šokiai bei šokių mokytoja ir, žinoma, gimnazijos direktorė, be kurios nebūtų to, kas suvienijo mūsų kartą. Tikriausiai yra tokių, kurie, išgirdę žodį „mokykla“, pirmiausia pagalvoja api...

Diana Lisovskytė
2016 m. laida

...
Ketveri metai gimnazijoje prabėgo tarsi akimirka. Vis dėlto per tą laiką mokykla man davė labai daug. Pirma, tapau daug drąsesnė. Puikiai prisimenu, kaip anksčiau bijodavau kalbėti prieš auditoriją. Pamokų metu ta baimė pamažu išnyko. Antra, būdama gimnaziste atradau savo meilę kalb...

Urtė Brazdeikytė
2016 m. laida

Rodyti visus
Nuotraukų galerija

Neįgaliųjų režimas įjungtas