El. dienynas Tvarkaraščiai Priėmimas
Versija neįgaliesiems
Nuostatai

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. AD1-1222

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


 1. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja biudžetinės įstaigos Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

 2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija, trumpasis pavadinimas – „Žemynos“ gimnazija. Duomenys apie Gimnaziją, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190440267.

 3. Gimnazija įsteigta Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto 1965 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 549 kaip Klaipėdos 12-oji vidurinė mokykla. Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 97 jai suteiktas „Žemynos“ pavadinimas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-2666 Gimnazijoje akredituota vidurinio ugdymo programa ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-141 Gimnazija pavadinta Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija.

 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.

 5. Savininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.

 6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.

 7. Buveinė – Kretingos g. 23, LT-9216 Klaipėda.


Plačiau

Atnaujinta: 2017-01-04 13:34:06

Pamokų laikas
 1. 8.00–8.45
 2. 8.50–9.35
 3. 9.40–10.25
 4. 10.45–11.30
 5. 12.00–12.45
 6. 12.55–13.40
 7. 13.50–14.35
 8. 14.45–15.30
 9. 15.40–16.25

Projektai, kuriuose dalyvaujame

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte Me and Media“

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja ERASMUS+ projekte
Nr. 2018-1-BG01-229-047840_2
„ROOTS AND OFFSHOOTS“

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja
Erasmus+“ KA1 mobilumo projekte
„Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja jaunuosius lyderius Europoje ugdančiame projekte „Dreams & Teams“.

Priėmimas į gimnaziją

Artimiausi renginiai

Rodyti visus

Buvę mokiniai apie gimnaziją
...
Aš ilgą laiką maniau, kad ryšys su žmogumi yra trumpalaikis, netikras. Buvau įsitikinusi, kad visi esame tik pakeleiviai vienas kito gyvenime ir žmogus iš tikrųjų yra pasmerktas amžinai vienatvei. Tikėjau, jog svarbiausia yra pasiekimai, mokslas, darbas. Tačiau, mokydamasi šioje mokykl...

Živilė Balčiūnaitė
2019 m.m

...
Jau pirmieji metai Žemynos gimnazijoje man įrodė, jog naujų žinių geidžiantys mokiniai šioje gimnazijoje nelieka nepastebėti. Čia įgytas išsilavinimas tapo fundamentaliu pagrindu studijoms viename iš elitinių Vokietijos universitetų bei atvėrė duris tolimesnei karjerai Šveicarijoje...

Andrius Cibas
2010 m. laida

Rodyti visus
Nuotraukų galerija

Neįgaliųjų režimas įjungtas