El. dienynas Tvarkaraščiai Priėmimas
Versija neįgaliesiems
Nuostatai

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. AD1-1222

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


 1. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja biudžetinės įstaigos Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

 2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija, trumpasis pavadinimas – „Žemynos“ gimnazija. Duomenys apie Gimnaziją, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190440267.

 3. Gimnazija įsteigta Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto 1965 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 549 kaip Klaipėdos 12-oji vidurinė mokykla. Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 97 jai suteiktas „Žemynos“ pavadinimas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-2666 Gimnazijoje akredituota vidurinio ugdymo programa ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-141 Gimnazija pavadinta Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija.

 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.

 5. Savininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.

 6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.

 7. Buveinė – Kretingos g. 23, LT-9216 Klaipėda.


Plačiau

Atnaujinta: 2017-01-04 13:34:06

SVARBU
Žiemos atostogos nuo 2018-02-16 iki 2018-02-25.
Į mokyklą grįžtame 2018-02-26.

Pamokų laikas
 1. 8.00–8.45
 2. 8.55–9.40
 3. 9.50–10.35
 4. 10.55–11.40
 5. 12.00–12.45
 6. 12.55–13.40
 7. 13.50–14.35
 8. 14.45–15.30
 9. 15.40–16.25

Projektai, kuriuose dalyvaujame

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuose „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja „Erasmus+“ projekte „Eco worl - our future“

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja
Erasmus+“ KA1 mobilumo projekte
„Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“

Priėmimas į gimnaziją

Artimiausi renginiai

Nacionalinis diktantas

kovo 02 d. 11:00 - 12:00

Nacionalinis diktantas. 203 kab....

Antikos kultūros konkursas „Veni. Vidi. Vici“

kovo 04 d. 14:00 - 16:00

Klaipėdos miesto ir regiono gimnazijų mokinių antikos kultūros konkursas „Veni. Vidi. Vici“ „Žemynos“ gimnazijos aktų salėje....

Rodyti visus

Buvę mokiniai apie gimnaziją
...
Jau pirmieji metai Žemynos gimnazijoje man įrodė, jog naujų žinių geidžiantys mokiniai šioje gimnazijoje nelieka nepastebėti. Čia įgytas išsilavinimas tapo fundamentaliu pagrindu studijoms viename iš elitinių Vokietijos universitetų bei atvėrė duris tolimesnei karjerai Šveicarijoje...

Andrius Cibas
2010 m. laida

...
Pirma mintis, šovusi išgirdus žodį „mokykla“, yra draugai, mano nuostabioji auklėtoja, šokiai bei šokių mokytoja ir, žinoma, gimnazijos direktorė, be kurios nebūtų to, kas suvienijo mūsų kartą. Tikriausiai yra tokių, kurie, išgirdę žodį „mokykla“, pirmiausia pagalvoja api...

Diana Lisovskytė
2016 m. laida

Rodyti visus
Nuotraukų galerija

Neįgaliųjų režimas įjungtas