El. dienynas Tvarkaraščiai Priėmimas
Versija neįgaliesiems
Ugdymo karjerai specialistas

Ugdymo karjerai specialistė
Danutė Oržekauskienė
el. p. danuteorzekauskiene@gmail.com 
201 kab.

2016–2017 m. m. darbo laikasSavaitės dienaDarbo valandos
Pirmadienis7.30–12.55, 14.40–16.30
Antradienis8.45–9.45, 10.40–12.00, 14.40–16.40
Trečiadienis10.40–12.00, 14.40–16.40
Ketvirtadienis8.45–9.45, 10.40–12.00
Penktadienis10.40–12.00, 13.40–14.40


Ugdymas karjerai

Pagrindiniai dokumentai: http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/dokumentai.html
Patvirtintas 2017 m. geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašas:
http://www.lamabpo.lt/turinys/naujienos/patvirtintas-2017-m-geriausi%C5%B2j%C5%B2-eil%C4%96s-sudarymo-tvarkos-apra%C5%A0
Patvirtintas 2018 m. geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašas - http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2018#1142
 
Dokumentai, reglamentuojantys savanoriavimo veiklą:

Brandos darbo programa http://www.nec.lt/failai/5484_BD_programa_2015-08-13_Patvirtinta.pdf;
http://www.nec.lt/532/
 
Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
 
Ugdymo karjerai tikslas
Ugdymo karjerai paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Uždaviniai
1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
2. Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
3. Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
5. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą.
6. Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
7. Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.
8. Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Ugdymo karjerai darbo grupė:

 • Jovita Bernotienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 • Danutė Oržekauskienė, karjeros ugdymui specialistė

 • Gintarė Bieliauskaitė, socialinė pedagogė

 • Eglė Strazdauskienė, psichologė

 • Dalia Baubinienė, klasių vadovų metodinės grupės vadovė

 • Daiva Leskauskienė, metodinės tarybos pirmininkė

 • Jurgita Anužienė, specialioji pedagogė


Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos Ugdymo karjerai 2016–2017 m. m. planas

Naudingos nuorodos:

 • Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje: www.egzaminai.lt 

 • Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt 

 • Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami: www.lamabpo.lt 

 • Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt 

 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos internetinė svetainė: www.smm.lt 

 • Susipažinti su karjeros planavimo žingsniais, profesijomis ir atlikti įvairius testus galima internetinėje svetainėje: www.euroguidance.lt 

 • Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas: www.vsf.lt

 • www.cvonline.lt - nemokamų darbo skelbimų portalas. Taip pat svetainė savo tinklaraštyje pateikia daug patarimų karjeros klausimais. 

 • www.kalba.lt - ši įmonė padeda jaunimui pasiruošti studijoms užsienyje. Rengia konsultacijas, padeda sutvarkyti reikiamus stojimo dokumentus, taip pat padeda pasiruošti kalbos egzaminams IELTS ir TOEFL.

 • Pagalba ieškantiems informacijos apie Europos Sąjungos politikas, institucijas, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, konsultuoja tiesiogiai, atsako į užklausas telefonu ir el. paštu: 

 • http://ec.europa.eu/lietuva/eu_information_network/europe_direct/index_lt.htm

 • Informacija ir patarimai jaunimui ir žmonėms, dirbantiems su jaunimu, apie studijas, stažuotes, darbą ir savanorystę: http://www.zinauviska.lt/lt/

 • Informacija apie mokymosi galimybes Europoje: http://ec.europa.eu/ploteus/en


Atnaujinta: 2017-01-11 13:38:31

SVARBU
2017 m. rugpjūčio 24 d. 18 val. gimnazijos aktų salėje vyks I gimn. klasių mokinių ir tėvų susirinkimas. Tikimės aktyvaus tėvelių dalyvavimo sprendžiant pirmokų ugdymo klausimus.
Pamokų laikas
 1. 8.00–8.45
 2. 8.55–9.40
 3. 9.50–10.35
 4. 10.55–11.40
 5. 12.00–12.45
 6. 12.55–13.40
 7. 13.50–14.35
 8. 14.45–15.30
 9. 15.40–16.25

Projektai, kuriuose dalyvaujame

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuose „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja „Erasmus+“ projekte „Eco worl - our future“

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija dalyvauja
Erasmus+“ KA1 mobilumo projekte
„Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“

Priėmimas į gimnaziją

Artimiausi renginiai

Rodyti visus

Buvę mokiniai apie gimnaziją
...
Pirma mintis, šovusi išgirdus žodį „mokykla“, yra draugai, mano nuostabioji auklėtoja, šokiai bei šokių mokytoja ir, žinoma, gimnazijos direktorė, be kurios nebūtų to, kas suvienijo mūsų kartą. Tikriausiai yra tokių, kurie, išgirdę žodį „mokykla“, pirmiausia pagalvoja api...

Diana Lisovskytė
2016 m. laida

...
Mokykla – tai vieta, kurioje įgijau ne tik mokslo žinių, tai vieta, kurioje radau žmogiškumą, supratingumą ir pagalbą. Būtent mokykloje susipažinau su žmonėmis, kurie padėjo eiti teisinga gyvenimo kryptimi, ir žmonėmis, kurie liko mano gyvenimo dalimi iki pat šių dienų. Gimnazijo...

Danguolė Austytė
2012 m. laida

Rodyti visus
Nuotraukų galerija

Neįgaliųjų režimas įjungtas