Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Razmas Dovydas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė IV c
 
               
 
 
 
4kl Fizika B
 
               
 
 
 
2 4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Turizmas ir mityba B
 
               
3 4kl Anglų k. B2
 
               
4kl Anglų k. B2
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4 4kl Tikyba B
 
               
 
 
 
4kl Geografija B
 
               
4kl Chemija B
             
 
 
 
 
 
5 4kl Ekonomika ir verslumas
 
               
4kl Matematika B
 
             
 
 
 
4kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
4kl Kompiuterinės muzikinės technologijos B
 
               
6  
 
 
4kl Kompiuterinės muzikinės technologijos B
 
               
4kl Anglų k. B2
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Anglų k. B2
 
               
7 4kl Turizmas ir mityba B
 
               
4kl Chemija B
             
 
 
 
 
 
4kl Geografija B
 
               
4kl Matematika B
 
               
8 4kl Fizika B
 
               
4kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-04-26 13:13

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai