Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Mortūnas Lukas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4kl Rašymo įgūdžių tobulinimas
 
               
Klasės valandėlė IV d
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Fizika A
 
               
4kl Fizika A
 
               
2 4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Anglų k. B6
 
               
3 4kl Fizika A
 
               
4kl Informacinės technologijos A
 
               
4kl Anglų k. B3
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4 4kl Tikyba B
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Geografija B
 
               
 
 
 
4kl Matematika A
 
               
5 4kl Anglų k. B5
 
               
4kl Anglų k. B4
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Kompiuterinės muzikinės technologijos B
 
               
6  
 
 
4kl Kompiuterinės muzikinės technologijos B
 
               
 
 
 
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Informacinės technologijos A
 
               
7  
 
 
4kl Fizika A
 
               
 
 
 
4kl Geografija B
 
               
4kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
8  
 
 
4kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-04-26 13:13

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai