Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Budinas Gytis
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
               
Klasės valandėlė III a
 
               
3kl Ekonomika ir verslumas
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
2 3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Informacinės technologijos A
 
               
3 3kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
3kl Geografija B
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Fizika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5  
 
 
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Etika B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
6 3kl Programavimo praktikumas
 
               
3kl Fizika A
 
               
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
 
 
 
3kl Geografija B
 
               
7 3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
3kl Informacinės technologijos A
 
               
3kl Teatras B
 
               
 
 
 
8 3kl Fizika A
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-04-26 13:13

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai