Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Lukoševičiūtė Luka
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė III a
 
               
3kl Biologija A
 
             
3kl Matematika A
 
               
3kl Rašymo įgūdžių tobulinimas
 
               
2 3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
 
 
 
3kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
3 3kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
3kl Chemija A 
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Biologija A
 
               
3kl Matematika A
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
3kl Chemija A 
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5 3kl Biologija A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Tikyba B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
6 3kl Chemija A 
 
               
3kl Psichologija
 
               
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
 
 
 
 
 
 
7 3kl Istorija B
 
               
3kl Istorija B
 
               
 
 
 
3kl Teatras B
 
               
 
 
 
8 3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-04-26 13:13

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai