Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Staponas Edgaras
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Geografija A
 
               
Klasės valandėlė III b
 
               
3kl Ekonomika ir verslumas
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Rašymo įgūdžių tobulinimas
 
               
2 3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Geografija A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
3 3kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
 
 
 
3kl Matematika A
 
               
3kl Fizika B
 
               
3kl Matematika A
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
 
 
 
3kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5 3kl Fizika B
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Tikyba B
 
               
3kl Geografija A
 
               
6 3kl Turizmas ir mityba B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
 
 
 
3kl Turizmas ir mityba B
 
               
7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
3kl Karjeros planavimas
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-04-26 13:13

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai