Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Vaitkus Dovydas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
               
Klasės valandėlė III c
 
               
 
 
 
3kl Matematika A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
2 3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
 
 
 
3 3kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
3kl Geografija B
 
               
3kl Matematika A
 
               
 
 
 
3kl Matematika A
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
 
 
 
3kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5 3kl Fizika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Tikyba B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
6 3kl Rusų k.
 
               
3kl Fizika A
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Braižyba
 
               
7 3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
3kl Rusų k.
 
               
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
3kl Rusų k.
 
               
3kl Geografija B
 
               
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
3kl Fizika A
 
             
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-04-26 13:13

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai