Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Norutytė Eglė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė III e
 
               
3kl Tikyba B
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
2  
 
 
 
 
 
3kl Biologija B
 
               
3 3kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
3kl Istorija A
 
               
3kl Matematika A
 
               
 
 
 
3kl Matematika A
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
3kl Anglų k.
 
         
3kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
 
 
 
5 3kl Istorija A
 
               
3kl Matematika A
 
               
 
 
 
3kl Istorija A
 
               
3kl Anglų k.
 
       
6 3kl Anglų k.
 
         
3kl Anglų k.
 
         
3kl Istorija A
 
               
3kl Biologija B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
7 3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
3kl Dailė B
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
8 3kl Istorinių šaltinių analizė
 
               
 
 
 
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-04-26 13:13

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai