Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


1b
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1b Kūno kultūra
 
 
Klasės valandėlė I b
 
 
1b Anglų I kalba
   
1b Biologija
 
 
 
 
 
2 1b Tikyba / Etika
   
1abcd Matematika
       
     
1b Technologijos
   
1b Fizika
 
 
1b Geografija
 
 
3 1b Istorija
 
 
1b Lietuvių k.
 
 
1b Chemija
 
 
1b Anglų kalba 1 gr / Rusų kalba 2 gr
   
4 1b Pilietiškumo pagrindai
 
 
1b Anglų I kalba 2 gr. / IT 1 gr.
   
1abcd Matematika
       
     
1abcd Matematika
       
     
1b Lietuvių k.
 
 
5 1b Lietuvių k.
 
 
1b Anglų I kalba 1 gr. / IT 2 gr.
   
1b Dailė
 
 
1b Lietuvių k.
 
1b Anglų kalba 2 gr / Rusų kalba 1 gr
   
6 1b Anglų I kalba
   
1b Istorija
 
 
1b Chemija
 
 
1abcd Matematika
       
     
7 1b Geografija
 
 
1b Muzika
 
 
1b Rusų kalba
   
1b Kūno kultūra
 
 
1b Fizika
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-04-26 13:13

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai