Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


1c
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1c Lietuvių k.
 
 
Klasės valandėlė I c
 
 
1a Rusų 2grupė / Vokiečių / 1c Vokiečių / Rusų
     
 
1c IT 2 gr.
 
 
1a Rusų 1 gr. / Vokiečių / 1c Rusų / Vokiečių
     
 
2 1c Biologija
 
 
1abcd Matematika
       
     
1c Anglų I kalba
   
1c Tikyba / Etika
   
1c Kūno kultūra
 
 
3 1c Geografija
 
 
1c Istorija
 
 
1c Dailė
 
 
1c Muzika
 
 
1c Anglų I kalba
   
4 1c Anglų I kalba
   
1c Fizika
 
 
1abcd Matematika
       
     
1abcd Matematika
       
     
1c Chemija
 
 
5 1c Istorija
 
 
1c Lietuvių k.
 
 
1c Technologijos
   
1c Geografija
 
 
1c Lietuvių k.
 
 
6 1c Fizika
 
 
1c Anglų I kalba
   
1c Lietuvių k.
 
1abcd Matematika
       
     
7 1c Pilietiškumo pagrindai
 
 
1c Kūno kultūra
 
 
1c Chemija
 
 
1c IT 1 gr.
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-04-26 13:13

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai