Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


2c
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė II c
 
 
2c Muzika
 
 
2c Lietuvių k.
 
 
2c Chemija
 
 
2 2c Kūno kultūra
 
 
2c Istorija
 
 
2c Dailė
 
 
2c IT 1 gr / technologijos 2 gr
   
2abcde Matematika
       
     
3 2c Etika / Tikyba
   
2c Anglų kalba
   
2c Geografija
 
 
2c Kūno kultūra
 
 
2c Biologija
 
 
4 2c Istorija
 
 
2c Ekonomika ir verslumas
 
 
2c IT 2 gr / technologijos 1 gr
   
2c Fizika
 
 
2c Lietuvių k.
 
 
5 2c Lietuvių k.
 
 
2c Lietuvių k.
 
2c Pilietiškumo pagrindai
 
 
2c Chemija
 
 
2c Rusų / Vokiečių kalba
   
6 2c Fizika
 
 
2c Rusų / Vokiečių kalba
   
2abcde Matematika
       
     
2c Anglų kalba
   
7 2c Lietuvių k.
 
 
2abcde Matematika
       
     
2c Anglų kalba
   
2c Biologija
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-04-26 13:13

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai