20a_07_pil — 2a Pilietiškumo pagrindai — 1 h
07VaiRas — Vaičekauskienė Rasa
2a — 2a
Pir 1
[C] Mimosa Software Oy
www.mimosasoftware.com