Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Leskauskienė Daiva
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1d Etika / Tikyba
 
 
Klasės valandėlė I b
 
 
4kl Ekonomika ir verslumas
                 
///// 2b Ekonomika ir verslumas
 
 
2 1a Tikyba / Etika
 
 
1b Tikyba / Etika
 
 
4kl Etika B
                 
 
 
 
3 4kl Etika B
                 
2d Tikyba / Etika
 
 
4kl Psichologija
                 
2a Ekonomika ir verslumas
 
 
4 2b Etika / Tikyba
 
 
1c Tikyba / Etika
 
 
1e Etika / Tikyba
 
 
3kl Psichologija
                 
5 2c Etika / Tikyba
 
 
2a Tikyba / Etika
 
 
 
 
 
2d Ekonomika ir verslumas
 
 
6 4kl Etika B
                 
4kl Psichologija
                 
3kl Psichologija
                 
3kl Ekonomika ir verslumas
                 
7 3kl Etika B
                 
3kl Etika B
                 
2c Ekonomika ir verslumas
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:45

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai