Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Vaičekauskienė Rasa
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2a Pilietiškumo pagrindai
 
 
Klasės valandėlė II a
 
 
 
 
 
3kl Istorija B
                 
3kl Istorinių šaltinių analizė
                 
2 2c Pilietiškumo pagrindai
 
 
2d Istorija
 
 
 
 
 
3kl Istorija B
                 
2d Pilietiškumo pagrindai
 
 
3  
 
 
3kl Istorija A
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 2a Istorija
 
 
2c Istorija
 
 
 
 
 
3kl Istorija A
                 
3kl Istorija B
                 
5 2d Istorija
 
 
 
 
 
 
 
 
2c Istorija
 
 
3kl Istorija A
                 
6 3kl Istorija A
                 
 
 
 
 
 
 
2b Pilietiškumo pagrindai
 
 
3kl Istorija B
                 
7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a Istorija
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:45

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai