Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Ruseckaitė Adriana
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4kl Matematika A
 
               
Klasės valandėlė IV a
 
               
4kl Tikyba B
 
               
 
 
 
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
 
             
2 4kl Anglų k.
 
               
4kl Eksperimentinė chemija
 
           
4kl Anglų k.
 
               
3 4kl Biologija A
 
               
4kl Chemija A 
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
 
             
4kl Matematika A
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
 
             
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
 
             
4kl Chemija A 
 
               
4kl Anglų k.
 
               
5 4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Dailė B
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
6  
 
 
 
 
 
4kl Biologija A
 
               
4kl Chemija A 
 
               
4kl Geografija B
 
               
7  
 
 
4kl Geografija B
 
               
4kl Dailė B
 
 
             
4kl Biologija A
 
               
 
 
 
8 4kl Citologija ir genetika
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:45

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai