Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Knoras Audrius
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4kl Matematika A
 
               
Klasės valandėlė IV b
 
               
4kl Tikyba B
 
               
4kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
               
 
 
 
2 4kl Anglų k.
 
               
4kl Programavimo praktikumas
 
             
4kl Anglų k.
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
3 4kl Fizika A
 
               
4kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Matematika A
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Fizika A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
5 4kl Informacinės technologijos A
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Fizika A
 
               
4kl sportiniai šokiai B
 
               
6  
 
 
4kl Fizika A
 
               
4kl Informacinės technologijos A
 
             
4kl Dailė B
 
               
4kl Geografija B
 
               
7  
 
 
4kl Geografija B
 
               
4kl Dailė B
 
 
             
4kl sportiniai šokiai B
 
               
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
4kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:45

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai