Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Mažonas Liudvikas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4kl Matematika A
 
               
Klasės valandėlė IV b
 
               
4kl Tikyba B
 
               
4kl Geografija A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
2 4kl Anglų k.
 
 
             
4kl Geografija A
 
               
4kl Anglų k.
 
 
             
3 4kl Fizika A
 
               
4kl Chemija A 
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
4kl Matematika A
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
               
4kl Chemija A 
 
               
4kl Anglų k.
 
 
             
5 4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Anglų k.
 
 
             
4kl Dailė B
 
               
4kl Geografija A
 
               
6  
 
 
4kl Fizika A
 
               
4kl Dailė B
 
               
4kl Chemija A 
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
7  
 
 
 
 
 
4kl Fizika A
 
               
4kl Fizika A
 
               
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
4kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:45

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai