Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Lukošaitis Ernestas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4kl Matematika A
 
               
Klasės valandėlė IV c
 
               
4kl Chemija B
 
               
4kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
               
 
 
 
2 4kl Anglų k.
 
               
 
 
 
4kl Anglų k.
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
3 4kl Fizika A
 
               
4kl Geografija B
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Matematika A
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Fizika A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
5  
 
 
4kl Matematika A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Fizika A
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
6 4kl Tikyba B
 
               
4kl Fizika A
 
               
4kl Dailė B
 
               
4kl Dailė B
 
               
4kl Braižyba
 
               
7 4kl Chemija B
 
               
 
 
 
4kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
 
 
 
4kl Geografija B
 
               
8 4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai