Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Motiejauskas Mantas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4kl Matematika B
 
               
Klasės valandėlė IV d
 
               
4kl Ekonomika ir verslumas
 
               
4kl Geografija A
 
               
 
 
 
2 4kl Turizmas ir mityba B
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Geografija A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
3 4kl Fizika B
 
               
4kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
4kl Psichologija
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Geografija A
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
 
 
 
4kl Anglų k.
 
               
5 4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Fizika B
 
               
4kl Matematika B
 
               
6 4kl Tikyba B
 
               
 
 
 
4kl Dailė B
 
               
4kl Dailė B
 
               
4kl Turizmas ir mityba B
 
               
7  
 
 
 
 
 
4kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
 
 
 
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai