Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Budrikis Donatas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4kl Matematika A
 
               
Klasės valandėlė IV e
 
               
4kl Programavimo praktikumas
 
               
4kl Geografija A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
 
             
2 4kl Anglų k.
 
 
             
4kl Geografija A
 
               
4kl Anglų k.
 
 
             
3 4kl Fizika B
 
               
4kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
 
             
4kl Matematika A
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
 
             
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (6 val.)
 
 
             
4kl Informacinės technologijos A
 
               
4kl Anglų k.
 
 
             
5 4kl Informacinės technologijos A
 
               
4kl Matematika A
 
               
4kl Anglų k.
 
 
             
4kl Fizika B
 
               
4kl Geografija A
 
               
6 4kl Tikyba B
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Biologija A
 
               
4kl Dailė B
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
7 4kl Biologija A
 
               
 
 
 
4kl Dailė B
 
 
             
4kl Biologija A
 
               
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
4kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai