Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Kėdavičius Rokas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė IV e
 
               
4kl Ekonomika ir verslumas
 
               
4kl Informacinės technologijos B
 
               
4kl Rašymo įgūdžių tobulinimas
 
               
2 4kl Turizmas ir mityba B
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Etika B
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
3 4kl Fizika B
 
               
 
 
 
 
 
 
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Turizmas ir mityba B
 
               
4 4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A (5 val.)
 
               
4kl Biologija A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
5 4kl Matematika B
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Fizika B
 
               
4kl Matematika B
 
               
6 4kl Istorija B
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Dailė B
 
               
4kl Dailė B
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
7 4kl Biologija A
 
               
4kl Istorija B
 
               
4kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
4kl Biologija A
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai