Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Beleckis Dovydas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė III a
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Istorija B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
2 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Rusų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl Dailė B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Fizika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
5  
 
 
3kl Anglų k.
 
               
3kl Rusų k.
 
 
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Dailė B
 
               
6 3kl Fizika A
 
               
 
 
 
3kl Fizika A
 
               
3kl Istorija B
 
               
7 3kl Etika B
 
               
 
 
 
 
 
 
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
3kl Braižyba
 
               
8 3kl Rusų k.
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai