Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Matiekus Kristupas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė III a
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Istorija B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
2 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
           
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl Dailė B
 
               
3kl Informacinės technologijos A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Fizika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
5  
 
 
3kl Anglų k.
 
               
3kl Informacinės technologijos A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Dailė B
 
               
6 3kl Fizika A
 
               
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
3kl Fizika A
 
               
3kl Istorija B
 
               
7 3kl Programavimo praktikumas
 
             
3kl Tikyba B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
3kl Braižyba
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai