Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Remeikis Domantas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė III b
 
               
3kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
3kl Istorinių šaltinių analizė
 
               
2 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
 
 
 
3kl Rusų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl Istorija A
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika B
 
               
3kl Matematika B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Istorija A
 
               
 
 
 
5 3kl Fizika B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Matematika B
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Istorija A
 
               
6 3kl Istorija A
 
               
3kl Geografija B
 
               
3kl Rusų k.
 
               
3kl Ekonomika ir verslumas
 
               
7 3kl Filosofija
 
             
3kl Turizmas ir mityba B
 
             
3kl Geografija B
 
               
3kl Fizika B
 
               
3kl Turizmas ir mityba B
 
               
8 3kl Rusų k.
 
               
3kl Tikyba B
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai