Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Žygutė Rūta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė III b
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Biologija A
 
               
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
2 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
 
 
 
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl Istorija A
 
               
3kl Biologija A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Istorija A
 
               
3kl Matematika A
 
               
5 3kl Biologija A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
 
 
 
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Istorija A
 
               
6 3kl Istorija A
 
               
3kl sportiniai šokiai B
 
               
3kl Psichologija
 
               
3kl sportiniai šokiai B
 
               
7 3kl Muzika B
 
               
3kl Etika B
 
               
3kl Citologija ir genetika
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
 
 
 
8  
 
 
3kl Muzika B
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai