Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Daugevičiūtė Aistė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė III c
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Chemija B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
2 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Istorija B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl Dailė B
 
               
3kl Biologija A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Biologija A
 
               
3kl Matematika A
 
               
5 3kl Biologija A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Chemija B
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Dailė B
 
               
6  
 
 
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
3kl Istorija B
 
               
7  
 
 
3kl Tikyba B
 
               
3kl Citologija ir genetika
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai