Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Graželis Eimantas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Biologija B
 
               
Klasės valandėlė III c
 
               
3kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
2 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Matematika B
 
               
3kl Istorija B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3 3kl Turizmas ir mityba B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 3kl Matematika B
 
               
3kl Matematika B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
 
 
 
3kl Istorija B
 
               
5  
 
 
3kl Anglų k.
 
               
3kl Informacinės technologijos B
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Turizmas ir mityba B
 
               
6  
 
 
3kl Geografija B
 
               
 
 
 
3kl Ekonomika ir verslumas
 
               
7  
 
 
3kl Tikyba B
 
               
3kl Geografija B
 
               
 
 
 
3kl Biologija B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai