Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


1b
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1ab Vokiečių / 1a Rusų / 1b Rusų 2 gr
     
 
Klasės valandėlė I b
 
 
1ab Vokiečių kalba / 1a Rusų kalba
   
 
1b Rusų kalba 1 gr
 
 
1b Anglų kalba 1 gr. / IT 2 gr.
   
2 1b Chemija
 
 
1b Tikyba / Etika
   
1b Istorija
 
 
1b Istorija
 
 
1b Geografija
 
 
3 1b Geografija
 
 
1b Anglų kalba
   
1b Fizika
 
 
1b Pilietiškumo pagrindai
 
 
1b Anglų kalba 2 gr. / IT 1 gr.
   
4 1b Technologijos
   
1b Fizika
 
 
1b Kūno kultūra / Šokiai
   
1b Kūno kultūra / Šokiai
   
1b Lietuvių k.
 
5 1b Žmogaus sauga
 
 
1b Dailė
 
 
1b Matematika
 
 
1b Anglų kalba
   
6 1b Matematika
 
 
1b Chemija
 
 
1b Anglų kalba
   
1b Muzika
 
 
1b Biologija
 
 
7 1b Lietuvių k.
 
 
1b Matematika
 
 
1b Rusų kalba
   
1b Lietuvių k.
 
 
1b Matematika
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai