Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


1c
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1c Geografija
 
 
Klasės valandėlė I c
 
 
1c Anglų kalba
   
1c Lietuvių k.
 
1c Anglų kalba
   
2 1c Lietuvių k.
 
 
1c Kūno kultūra
 
 
1c Žmogaus sauga
 
 
1c Matematika
 
 
3 1c Biologija
 
 
1c Anglų kalba 1 gr / IT 2 gr.
   
1c Technologijos
   
1c Kūno kultūra
 
 
1c Chemija
 
 
4 1c Vokiečių kalba / Rusų kalba
   
1c Tikyba / Etika
   
1c Vokiečių kalba / Rusų kalba
   
1c Muzika
 
 
1c Dailė
 
 
5 1c Istorija
 
 
1c Anglų kalba 2 gr / IT 1 gr.
   
1c Geografija
 
 
1c Anglų kalba
   
1c Lietuvių k.
 
 
6 1c Fizika
 
 
1c Istorija
 
 
1c Matematika
 
 
1c Fizika
 
 
 
 
 
7 1c Matematika
 
 
1c Matematika
 
 
1c Chemija
 
 
1c Pilietiškumo pagrindai
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai