Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


1d
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1d Etika / Tikyba
   
Klasės valandėlė I d
 
 
1d Kūno kultūra
 
 
1d Anglų kalba
   
1d Muzika
 
 
2 1d Geografija
 
 
1d Matematika
 
 
1d Anglų kalba 2 gr. / IT 1 gr.
   
1d Dailė
 
 
1d Chemija
 
 
3 1d Rusų kalba
   
1d Lietuvių k.
 
 
1d Istorija
 
 
1d Fizika
 
 
1d Anglų kalba
   
4 1d Chemija
 
 
1d Istorija
 
 
1d Biologija
 
 
1d Pilietiškumo pagrindai
 
 
1d Matematika
 
 
5 1d Matematika
 
 
1d Technologijos
   
1d Rusų kalba
   
1d Kūno kultūra
 
 
1d Lietuvių k.
 
6 1d Lietuvių k.
 
 
1d Žmogaus sauga
 
 
1d Matematika
 
 
1d Geografija
 
 
7 1d Fizika
 
 
1d Anglų kalba
   
1d Anglų kalba 1 gr
 
 
1d IT 2 gr
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai