Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


1e
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1e Fizika
 
 
Klasės valandėlė I e
 
 
1e Anglų kalba
   
1e Žmogaus sauga
 
 
1e Istorija
 
 
2 1e Istorija
 
 
1e Lietuvių k.
 
 
1e Fizika
 
 
1e Technologijos
 
 
1e Matematika
 
 
3 1e Pilietiškumo pagrindai
 
 
1e Matematika
 
 
1e Chemija
 
 
1e Geografija
 
 
1e Dailė
 
 
4 1e Matematika
 
 
1e Anglų kalba 2 gr. / IT 1 gr.
   
1e Etika / Tikyba
   
1e Chemija
 
 
1e Kūno kultūra
 
 
5 1e Rusų kalba
 
 
1e Geografija
 
 
1e Matematika
 
 
1e Rusų kalba
 
 
1e Anglų kalba
   
6 1e Kūno kultūra
 
 
1e Anglų kalba 1 gr. / IT 2 gr
   
1e Lietuvių k.
 
1e Lietuvių k.
 
 
 
 
 
7 1e Biologija
 
 
1e Muzika
 
 
1e Anglų kalba
   
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2017-11-02 10:46

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai