Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Remeikis Domantas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė IV b
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Istorinių šaltinių analizė
 
               
2 4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
4kl Rusų k.
 
               
4kl Anglų k.
 
               
3 4kl Anglų k.
 
               
4kl Tikyba B
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 4kl Matematika B
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Istorija A
 
               
 
 
 
5 4kl Fizika B
 
               
4kl Turizmas ir mityba B
 
               
 
 
 
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Istorija A
 
               
6 4kl Istorija A
 
               
4kl Istorija A
 
               
4kl Rusų k.
 
               
4kl Ekonomika ir verslumas
 
               
7 4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Geografija B
 
               
4kl Geografija B
 
               
4kl Fizika B
 
               
4kl Turizmas ir mityba B
 
               
8  
 
 
4kl Rusų k.
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018-12-10 15:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai