Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Ališauskas Mantas Oliver
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Fizika B
             
 
 
Klasės valandėlė III a
 
               
3kl Informacinės technologijos A
 
       
3kl Matematika A
 
               
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
2 3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
 
 
 
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Matematika A
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Informacinės technologijos A
 
               
3kl Programavimo praktikumas
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5  
 
 
3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Fizika B
             
 
 
3kl sportiniai šokiai B
 
               
6  
 
 
3kl sportiniai šokiai B
 
               
3kl Geografija B
 
               
3kl Dailė B
 
               
 
 
 
7  
 
 
 
 
 
3kl Dailė B
 
               
3kl Tikyba B
 
               
3kl Geografija B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018-12-10 15:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai