Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Furmaniukaitė Gustė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė III b
 
 
             
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
3kl Matematika B
 
               
 
 
 
2 3kl Psichologija
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Informacinės technologijos A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Matematika B
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Istorija B
 
               
3kl Matematika B
 
             
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5 3kl Istorija B
 
               
3kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
 
 
 
3kl Dailė B
 
               
3kl Biologija B
 
               
6 3kl Informacinės technologijos A
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
7 3kl Biologija B
 
               
 
 
 
3kl Turizmas ir mityba B
 
               
3kl Tikyba B
 
               
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-01-21 22:23

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai