Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Grikštaitė Paulina
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė III b
 
 
             
 
 
 
3kl Matematika B
 
               
3kl Biologija B
 
               
2  
 
 
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
 
 
 
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Istorija B
 
               
3kl Informacinės technologijos A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5 3kl Istorija B
 
               
3kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
3kl Matematika B
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl sportiniai šokiai B
 
               
6 3kl Informacinės technologijos A
 
               
3kl sportiniai šokiai B
 
               
3kl Geografija B
 
               
3kl Etika B
 
               
3kl Matematika B
 
       
7 3kl Biologija B
 
               
 
 
 
3kl Dailė B
 
               
 
 
 
3kl Geografija B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-01-21 22:23

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai