Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Rudytė Kristina
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Fizika B
             
 
 
Klasės valandėlė III c
                 
3kl Istorinių šaltinių analizė
 
               
3kl Matematika B
 
               
 
 
 
2  
 
 
3kl Anglų k.
 
               
3kl Istorija A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Matematika B
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Istorija A
 
               
3kl Informacinės technologijos A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5 3kl Istorija A
 
               
3kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
3kl Matematika B
 
               
3kl Fizika B
             
 
 
3kl Tikyba B
 
               
6 3kl Informacinės technologijos A
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
3kl Istorija A
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
7  
 
 
3kl Rusų k.
 
               
3kl Turizmas ir mityba B
 
               
3kl Rusų k.
 
               
 
 
 
8 3kl Rusų k.
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018-12-10 15:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai