Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Tiščenko Artūras
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
Klasės valandėlė III c
                 
3kl Fizika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
               
2 3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Matematika A
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Istorija B
 
               
 
 
 
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5 3kl Fizika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Fizika A
 
               
 
 
 
6 3kl Istorija B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Dailė B
 
               
 
 
 
7  
 
 
 
 
 
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
3kl Etika B
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2018-12-10 15:27

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai