Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


1b
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1b Lietuvių k.
 
 
Klasės valandėlė I b
 
 
1b Lietuvių k.
 
1b Technologijos
   
1b Matematika
 
 
2 1b Kūno kultūra / Šokiai
   
1b Lietuvių k.
 
 
1b Žmogaus sauga
 
 
1b Biologija
 
 
3 1b Fizika
 
 
1b Matematika
 
 
1b Matematika
 
 
1b Rusų kalba 2 gr. / IT 1 gr.
   
1b Istorija
 
 
4 1b Muzika
 
 
1b Chemija
 
 
1b Istorija
 
 
1b Matematika
 
 
1b Rusų kalba 1 gr. / IT 2 gr.
   
5 1b Anglų kalba
   
1b Anglų kalba
   
1b Chemija
 
 
1b Tikyba / Etika
   
1b Lietuvių k.
 
 
6 1b Rusų kalba
   
1b Geografija
 
 
1b Anglų kalba
   
1b Fizika
 
 
1b Pilietiškumo pagrindai
 
 
7 1b Geografija
 
 
1b Kūno kultūra / Šokiai
   
1abc Vokiečių k. / 1a Rusų k.
     
   
1abc Vokiečių k. / 1c Rusų k. 2 gr.
   
   
1b Dailė
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-01-21 22:23

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai