Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Trumpienė Lidija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
4kl Bendroji kūno kultūra B
                 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
4kl Bendroji kūno kultūra B
                 
2c Kūno kultūra
 
 
3 2b Kūno kultūra / šokiai
 
 
 
 
 
2c Kūno kultūra
 
 
2d Kūno kultūra
 
 
2b Kūno kultūra / šokiai
 
 
4 2a Kūno kultūra / šokiai
 
 
 
 
 
1a Kūno kultūra / Šokiai
 
 
 
 
 
2a Kūno kultūra / šokiai
 
 
5 4kl Bendroji kūno kultūra B
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 1a Kūno kultūra / Šokiai
 
 
 
 
 
4kl Bendroji kūno kultūra B
                 
 
 
 
 
 
 
7 4kl Bendroji kūno kultūra B
                 
 
 
 
2d Kūno kultūra
 
 
4kl Bendroji kūno kultūra B
                 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-04-15 23:26

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai