Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Jedinkute Armanda
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė IV b
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Chemija B
 
           
 
 
 
2 4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
4kl Istorija B
 
               
4kl Anglų k.
 
               
3 4kl Anglų k.
 
               
4kl Biologija A
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4 4kl Matematika B
 
               
4kl Matematika B
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Biologija A
 
               
 
 
 
5 4kl Biologija A
 
               
4kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
4kl Chemija B
 
           
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Turizmas ir mityba B
 
               
6  
 
 
4kl Turizmas ir mityba B
 
           
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Istorija B
 
               
7 4kl Tikyba B
 
               
 
 
 
4kl Citologija ir genetika
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-04-15 23:26

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai