Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Petraitis Tadas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 4kl Biologija B
 
               
Klasės valandėlė IV c
 
               
4kl Matematika B
 
               
 
 
 
4kl Istorinių šaltinių analizė
 
               
2 4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Anglų k.
 
               
3 4kl Anglų k.
 
               
4kl Tikyba B
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4  
 
 
4kl Matematika B
 
               
4kl Anglų k.
 
               
4kl Istorija A
 
               
 
 
 
5 4kl Matematika B
 
               
 
 
 
4kl Informacinės technologijos B
 
               
4kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
4kl Istorija A
 
               
6 4kl Istorija A
 
               
4kl Istorija A
 
               
4kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
4kl Muzika B
   
7  
 
 
4kl Geografija B
 
               
4kl Geografija B
 
               
 
 
 
4kl Biologija B
 
               
8  
 
 
4kl Muzika B
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-04-15 23:26

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai