Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Arnašius Mantas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Fizika B
 
               
Klasės valandėlė III a
 
               
3kl Informacinės technologijos A
 
     
3kl Matematika A
 
               
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
2 3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
 
 
 
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Matematika A
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Informacinės technologijos A
 
               
3kl Programavimo praktikumas
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5 3kl Istorija B
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Fizika B
 
               
3kl sportiniai šokiai B
 
               
6  
 
 
3kl sportiniai šokiai B
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Dailė B
 
               
 
 
 
7  
 
 
3kl Istorija B
 
               
 
 
 
3kl Tikyba B
 
               
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-04-15 23:26

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai