Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Jakovlevaitė Laura
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Klasės valandėlė III b
 
 
             
3kl Citologija ir genetika
 
               
3kl Matematika B
 
               
3kl Biologija A
 
               
2 3kl Psichologija
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Matematika B
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Istorija B
 
               
3kl Biologija A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5 3kl Istorija B
 
               
3kl Tradicinių uždavinių sprendimas
 
               
3kl Matematika B
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Tikyba B
 
               
6 3kl Ekonomika ir verslumas
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Bendroji kūno kultūra B
 
               
 
 
 
7 3kl Biologija A
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-04-15 23:26

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai