Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Steponaitis Matas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl sportiniai šokiai B
 
               
Klasės valandėlė III b
 
 
             
3kl Fizika A
 
               
3kl Matematika B
 
               
3kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
               
2 3kl Psichologija
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Matematika B
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Istorija B
 
               
3kl Matematika B
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5 3kl Fizika A
 
               
 
 
 
 
 
 
3kl Fizika A
 
               
3kl Tikyba B
 
               
6 3kl Istorija B
 
               
3kl Filosofija
 
           
 
 
 
 
 
 
3kl Informacinės technologijos B
 
               
7  
 
 
3kl Rusų k.
 
               
3kl Turizmas ir mityba B
 
               
3 kl Rusų k.
 
               
3kl sportiniai šokiai B
 
               
8 3kl Rusų k.
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-04-15 23:26

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai