Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Švanys Žygimantas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 3kl Istorija A
 
               
Klasės valandėlė III d
 
               
3kl Fizika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Fizikos eksperimentiniai uždaviniai
 
               
2 3kl Matematika A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k. kalbinių kompetencijų ugdymas
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3 3kl Anglų k.
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Matematika A
 
               
4 3kl Lietuvių k. ir literatūra A
 
               
3kl Istorija A
 
               
3kl Istorija A
 
               
3kl Anglų k.
 
               
3kl Anglų k.
 
               
5 3kl Fizika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Matematika A
 
               
3kl Fizika A
 
               
3kl Tikyba B
 
               
6  
 
 
3kl sportiniai šokiai B
 
               
3kl Dailė B
 
               
3kl Istorija A
 
               
3kl Muzika B
 
               
7 3kl Muzika B
 
               
 
 
 
3kl Uždavinių sprendimo praktika
 
               
3kl Dailė B
 
 
3kl sportiniai šokiai B
 
               
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-04-15 23:26

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai