Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


2d
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2d Anglų kalba 2 gr / Technologijos 1 gr
   
Klasės valandėlė II d
 
 
2d Lietuvių k.
 
2d Tikyba / Etika
   
2d Lietuvių k.
 
 
2 2d Chemija
 
 
2d Biologija
 
 
2d Fizika
 
 
2d Dailė
 
 
3 2d Biologija
 
 
2d Matematika
 
 
2d Chemija
 
 
2d Kūno kultūra
 
 
2d Anglų kalba
   
4 2d Rusų kalba
   
2d Lietuvių k.
 
 
2d Ekonomika ir verslumas
 
 
2d Lietuvių k.
 
 
2d Matematika
 
 
5 2d Istorija
 
 
2d Istorija
 
 
2d Geografija
 
 
2d Matematika
 
 
2d Pilietiškumo pagrindai
 
 
6 2d Fizika
 
 
2d Muzika
 
 
2d Anglų kalba 1 gr / Technologijos 2 gr
   
2d Rusų kalba
   
 
 
 
7 2d Matematika
 
 
2d Anglų kalba
   
2d Kūno kultūra
 
 
2de IT (tinklalapiai)
 
 
 
 
 
8  
 
 
2de IT (programavimas)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-04-15 23:26

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai