Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


2e
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2e IT (tinklalapiai)
 
 
Klasės valandėlė II e
 
 
2e Technologijos
 
 
2e Lietuvių k.
 
 
2e Anglų kalba
   
2 2e Lietuvių k.
 
 
2e Dailė
 
 
2e Fizika
 
 
2e Matematika
 
 
2e Biologija
 
 
3 2e Matematika
 
 
2e Kūno kultūra
 
 
2e Istorija
 
 
2e Istorija
 
 
2e Tikyba / Etika
   
4 2e Chemija
 
 
2e Anglų kalba
   
2e Lietuvių k.
 
2e Muzika
 
 
2e Lietuvių k.
 
 
5 2e Rusų kalba
 
 
2e Geografija
 
 
2e Anglų kalba
   
2e Kūno kultūra
 
 
6 2e Pilietiškumo pagrindai
 
 
2e Matematika
 
 
2e Matematika
 
 
2e Chemija
 
 
2e Rusų kalba
 
 
7 2e Fizika
 
 
2e Biologija
 
 
2e Ekonomika ir verslumas
 
 
2de IT (tinklalapiai)
 
 
 
 
 
8  
 
 
2de IT (programavimas)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-04-15 23:26

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai