Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Vaičekauskienė Rasa
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 1c Pilietiškumo pagrindai
 
 
Klasės valandėlė IV a
                 
4kl Istorinių šaltinių analizė
                 
1d Istorija
 
 
 
 
 
2 1d Istorija
 
 
1c Istorija
 
 
 
 
 
2c Istorija
 
 
 
 
 
3 2c Istorija
 
 
4kl Istorija A
                 
2a Istorija
 
 
1c Istorija
 
 
 
 
 
4 1d Pilietiškumo pagrindai
 
 
 
 
 
4kl Istorija A
                 
2a Istorija
 
 
 
 
 
5 4kl Istorija A
                 
 
 
 
 
 
 
2c Pilietiškumo pagrindai
 
 
 
 
 
6 4kl Istorija A
             
 
 
 
4kl Istorija A
                 
4kl Istorija A
                 
 
 
 
7 3kl Teisė
                 
4kl Istorija A
             
2a Pilietiškumo pagrindai
 
 
4kl Istorija A
                 
 
 
 
www.mimosasoftware.com APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai, Mimosa Version 3.40 2019-09-08 17:30

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai